TEPELNĚ UPRAVENĚ DŘEVO - Lunawood

Tepelně upravené dřevo od Lunawood Oy - nejlepší materiál pro koupací sudy a sauny. Tepelná úprava dřeva byla rozvinuta v devadesátých letech 20. století ve Finském výzkumném centru VTT ve spolupráci s finským průmyslem.

Tepelným zpracováním (v teplotním rozmezí 160 - 215°C) dochází ke změně vlastností dřeva. Produkty zpracované touto technologií ThermoWood®, umožňují úspěšné použití dřevěných materiálů slabší dimenze z tuzemských (Evropských) zdrojů s tím, že jejich užitné vlastnosti a prodloužená doba životnosti je staví na úroveň tropických dřevin bez nutnosti likvidace tropických pralesů a ohrožování ekologické rovnováhy a životního prostředí. Námi dodávané a naprosto ekologické produkty z finské borovice ThermoWood jsou vyráběny v závodě Oy Lunawood Ltd. ve městě Iisalmi (střední Finsko) a splňují přísné standardy kvality, které jsou kontrolovány finskou Asociací výrobců ThermoWood. Vstupní materiál pochází z trvale udržitelných obhospodařovaných finských lesů (certifikace PEFC). Převážně se jedná o severskou (finskou) borovici, neboť severská borovice má mnohem větší hustotu a pevnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál je ohleduplný k životnímu prostředí a nemá nepříznivý vliv na přírodu. Celý proces využívá pouze páry a vysoké teploty bez jakýchkoliv chemických látek. Tepelným zpracováním dochází ke změně vlastností dřeva. Tepelné zpracování se skládá z několika fází a je rozděleno do 6 různých sekcí. V prvních třech tunelech se řezivo suší a připravuje pro vlastní fázi tepelného zpracování, která je uskutečňována ve čtvrtém tunelu. Poslední dva tunely slouží ke chlazení, zvlhčování, provzdušnění a konečnou normalizaci zpracovaného dřeva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál ThermoWood je schopen minimálně 30tileté životnosti. Nabízíme Vám skvělé vlastnosti tohoto unikátního tepelně upraveného dřeva z finské borovice, které Vám přináší bezstarostné řešení na celý život. ThermoWood patří do 2. třídy biologické odolnosti (certifikace KOMO), což představuje velice vysokou odolnost vůči hnilobě.

Během tepelné úpravy je buněčná struktura dřeva ThermoWood změněna tak, že tepelně upravené dřevo vykazuje mnohem lepší rozměrovou stabilitu než tepelně neupravené totožné dřevo ve stejných klimatických podmínkách. Tento jev je způsoben hlavně tím, že je u dřeva tepelnou úpravou snížena schopnost absorpce vlhkosti až o 50 %. Výsledkem tepelného procesu je rovnovážná vlhkost 5 – 7 %, přestože se nachází v prostředí s výrazně vyšší vlhkostí. Nedochází tedy u něj k bobtnání a následnému sesychání, které způsobuje u neupraveného dřeva jeho rychlou destrukci vlivem rozvláknění a rozpojení jeho vnitřní struktury. Materiál ThermoWood je tedy rozměrově a tvarově stabilní v podmínkách běžné proměnlivé vlhkosti s dobrou redukcí všech vnitřních napětí a trvalých i dočasných rozměrových a tvarových změn. Těmito změnami je myšleno následné praskání nebo tvarové zakřivení, zkroucení nebo prohnutí. Dle výsledků studie University of Technology v Helsinkách (tato studie je součástí certifikátu BRE) je prohnutí u materiálu ThermoWood sníženo až o 90 % oproti totožnému tepelně neošetřenému materiálu. Tato studie byla jedním z podkladů pro vydání britského certifikátu BRE, ve kterém je stanoveno, že materiál ThermoWood je schopen minimální životnosti 30 let.

 

Vlastnosti THERMOWOOD v porovnání s tepelně neošetřeným dřevem:

 • Atraktivní vzhled tepelně upraveného dřeva ThermoWood
 • Výrazně se sníží riziko plísní
 • Izolační schopnost vzroste o 30%
 • Zcela je eliminován průsak pryskyřice
 • Materiál je lehčí a odolnější
 • Tepelně opracované dřevo je celé probarvené
 • Vlhkost dřeva se snižuje o 30 - 90% se snižuje
 • Šetrné k životnímu prostředí - materiál bez chemických přísad
 • Minimální údržba
 • Dřevo již nesesychá, což následně nevede k únikům vody
 • Velmi trvanlivý a stabilní tvar
 • Snížení absorpce vlhkosti a perfektní rozměrová stálost
 • Absence nežádoucích látek u tepelně ošetřeného dřeva ThermoWood a jeho biologická odolnost. 

 

Druhy dřeva jsou rozděleny do pěti různých tříd na základě jejich životnosti. Tepelně opracované THERMOWOOD dřevo od Lunawood je ve 2. třídě spolu s cedrem a dubem. Existují různé druhy procesů tepelného zpracování a je důležité zvolit správný postup v závislosti na dalším použití materiálu. Proces, který jsme použili umožňuje stálý kontakt materiálu s vodou, jakož i odolnost vůči povětrnostním vlivům a větru.